Karlosoft logo

GDPR a cookies

V Karlosoftu věříme, že zodpovědný přístup ke sbírání a ke zpracování Osobních Údajů je klíčový pro spokojenost všech stran.

V tomto dokumentu nejen popisujeme samotné zásady a to, jaké Údaje o Vás sbíráme, ale i to, u jakých poskytovatelů jsou přesně data uloženy.


1. Slovníček pojmů


2. Všeobecné podmínky

  1. Používáním těchto Webů vyjadřujete to, že plně rozumíte všem níže uvedeným podmínkám a plně s nimi souhlasíte. Pokud ne, neprodleně tyto Stránky opusťte.
  2. Provozovatel těchto Stránek je Karel Čermák.
  3. Správce Webů Karel Čermák neručí za přesnost, aktuálnost či správnost jakýchkoliv informací.
  4. Správce Webů Karel Čermák neručí za dostupnost či provozuschopnost Webů.
  5. Jakékoliv nakládání s Osobními Údaji je činěno v dobré víře, v žádném případě nechce autor uškodit či jinak ohrozit jakéhokoliv Uživatele.
  6. Sbírání Osobních Údajů může stále probíhat, i když Uživatel nevyjádří přímý souhlas s jejich sbíráním, pokud jakkoliv způsobí nefunkčnost Stránek (např. vypnutím JavaScriptu) či se snaží Stránky jakýmkoliv způsobem napadnout a poruší zabezpečení interních částí Webů.
  7. Jediná platná a závazná verze tohoto dokumentu je pouze v češtině. Překlady do jiných jazyků jsou pouze doplňkové a nelze z nich vyvodit žádné práva.

3. Ostatní společnosti

Seznam společností, které provozují naši infrastukturu a mohou být tedy u nich uloženy Osobní Data:


4. Zproštění odpovědnosti

V případě:


5. GDPR

Od 25. 5. 2018 je povinností zabývat se GDPR (General Data Protection Regulation) - ochranou dat Uživatelů a ostatním k tomu přidruženým záležitostem.

Co pro mě jako Uživatele GDPR znamená?

Jako Uživatel máte možnost kdykoliv požádat o vydání či smazání Vašich Osobních Údajů, se kterými autor Webů disponuje. Dále musíte být informováni, jaké Osobní Informace o Uživatelích jsou sbírány.

Co je považováno za Osobní Údaj?

Za Osobní Údaj je požadována jakákoliv informace, pomocí které je danou osobu identifikovat. Na těchto Webech se nejčastěji jedná o emailovou adresu, jméno, telefonní číslo, IP adresu či další informace o zařízení.

Jak jsou získávány dané Osobní Informace?

Kontaktní formulář - jméno a příjmení, emailová adresa a výjimečně telefonní číslo - pokud se rozhodnete vyplnit jakýkoliv kontaktní formulář, je poslán prostřednictvím robota email s vyplněnými informacemi do jedné (popřípadě více) z emailových schránek.

Všechny tyto Osobní Údaje jsou uloženy na dobu neurčitou.

Google Analytics a Google Search Console

Tyto Stránky mohou používat služby Google Analytics a Google Search Console pro sledování návštěvnosti Webu a k různým statistikám.

Do služby Google Analytics může být posílána Vaše IP adresa (či anonymizovaná IP adresa). Tato služba může generovat různé soukromé statistiky jako například přibližné lokace, počet aktuálně připojených Uživatelů a další údaje. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Ve službě Google Search Console je možné najít některé informace ohledně přístupů na tyto Weby přes vyhledávač Google a z jiných webových stránek. Tato služba nám přímo neposkytuje žádné Osobní údaje. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Google Recaptcha

Kvůli předejití vůči SPAMu může být použita také služba Google Recaptcha pro ověření, zda kontaktní formulář vyplňuje opravdu člověk a ne robot. V tom případě jsou do společnosti Google LLC posílána některá data, která ověří Vaši interaktivitu s Webem. Pomocí této služby má správce Webu přístup pouze k některým diagnostickým datům, nikoliv k soukromým informacím. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Google Fonts

Tyto Weby také mohou používat některé fonty (styly písma) od společnosti Google. Tyto písma jsou stahována přímo do prohlížeče ze serverů společnosti Google. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

YouTube

Na těchto Webech se může vyskytovat vložené video z internetového serveru YouTube. Tato služba patří pod společnost Google LLC. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Stock Finder a Stock Finder API

Služby Stock Finder a Stock Finder API ukládají vyhledávané dotazy na neomezenou dobu pro účely cachování dat a jejich optimalizaci. Dále je vyhledávací dotaz poslán do určitých služeb. Zásady ochrany osobních údajů služby Pixabay lze nalézt zde: https://pixabay.com/service/privacy, služby Unsplash lze nalézt zde: https://unsplash.com/privacy a služby Pexels zde: https://www.pexels.com/privacy-policy.

Demo Weby

Jakékoliv demo Weby umístěných na subdoménách jsou určeny pouze jako testovací či slouží k ukázání jejich funkčnosti. Jakékoliv informace vyplněné na těchto Webech nejsou uskutečňovány (například při odeslání objednávky). Taktéž je nutné brát zřetel, že se jedná kompletně Web se smyšlenými informacemi, na kterém nejsou poskytovány žádné služby. Stále mohou být ale sbírány některé Osobní Informace, například pomocí služby Google Analytics (informace uvedeny výše).

Přihlášení bez oprávnění

Autor Webů důrazně upozorňuje, že snaha o narušení bezpečnosti jakýchkoliv Webových Stránek či jiných služeb, bude brána velmi důrazně a v tomto případě je možné, že bude ihned zaznamenána informace o IP adrese, kde není zaručeno, jak bude s touto Osobní informací nadále nakládáno. Je tedy důrazně doporučeno se nepokoušet přihlásit do administrační části Webů či se snažit porušit jejich zabezpečení.

Jako Uživatel požaduji poslání všech Osobních Údajů, které o mně víte

Napište ohledně Vaší žádosti na email uvedený níže na této stránce. Od odeslání formuláře Vám standardně do 30 dnů budou vydány všechny Osobní Informace, které jsou uloženy. Je možné, že žádné Osobní Informace nejsou již v evidenci, protože byly již dříve vymazány.

Jako Uživatel požaduji smazání všech Osobních Údajů, které o mně víte

Napište ohledně Vaší žádosti na email uvedený níže na této stránce. Od odeslání formuláře Vám standardně do 30 dnů budou smazány všechny Osobní Informace, které jsou uloženy. Je možné, že žádné Osobní Informace nejsou již v evidenci, protože byly již dříve vymazány.

Domnívám se, že moje Osobní Údaje jsou použity v rozporu s těmito podmínkami

Napište ohledně Vašeho domnění na email uvedený níže na této stránce. Nejdéle do 30 dnů bude zahájeno řešení problému.


6. Soubory Cookies

Nařízení EU v podobě získání souhlasu k ukládání souborů cookies

Podle evropských právních předpisů je povinností informovat Uživatele o tom, že používají soubory cookies a jiné nástroje pro ukládání informací.

Co jsou to soubory cookies?

Jako soubor cookies se označuje malý soubor dat, který Web pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači Uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Soubory cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů, ukládají se do nich Uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání Webů.

Soubory cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají soubory cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený Web si totiž může ukládat do souborů cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze soubory cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Informace z souborů cookies se dají posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod.. Tyto informace však lze získávat i bez souborů cookies, proto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Použití souborů cookies na těchto Webech

Tento Web používá soubory cookies, ať už vlastní soubory cookies či soubory cookies třetích stran, odpovídající tomu, jakou funkčnost poskytuje - zpravidla ale nikoliv výlučně jde o soubory cookies společnosti Google LLC. V rámci inzertního systému mohou být použity soubory cookies, na kterém nemáme vliv a jejich přidělení i zpracování probíhá mimo jakékoliv možnosti ovlivnění.

Pokud si nepřejete, aby tento Web ukládal na váš počítač soubory cookies, tak máte možnost tento Web nepoužívat, zablokovat soubory cookies přímo v nastavení Webového prohlížeče či nastavit preference pro jejich používání níže na stránce.

Vlastní soubory cookies

Soubory cookies platné po dobu relace ("session cookies“), které jsou po každé těchto Webů smazány.

Trvalé soubory cookies jsou uložené po několika návštěvách těchto Webů. Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro efektivnější využití těchto Webů.

Soubory cookies třetích stran

Tyto Weby také používají různé sledovací nástroje jako například Google Analytics od společnosti Google LLC. Více detailů lze nalézt v sektoru GDPR - Google Analytics a Google Search Console.

Souhlas s ukládáním souborů cookies

Většina prohlížečů soubory cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití souborů cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Můžete také nastavit preference pro jejich používání níže na stránce.


7. Datum poslední změny

Poslední datum změny: 16. 2. 2024